Xeocaching

Asociación de Veciños de Moreiras.

Qué é o xeocaching

O xeocaching tivo a súa orixe en internet no grupo de noticias sci.geo.satellite-nav adicado aos Sistemas Globais de Navegación por Satélite (GNSS). David Ulmer, asiduo deste grupo, decidiu celebrar o feito de que o goberno estadounidense suprimise a dispoñibilidade selectiva (SA) o 1 de maio de 2000, a cal degradaba intencionadamente o sinal dos satélites para evitar que os receptores comerciais fosen demasiado precisos, propondo un xogo ao resto de membros do grupo. Así o  3 de maio esconseu o primeiro tesouro nos arredores da cidade de Portland en Oregón (Estados Unidos) e enviou ao grupo de noticias as coordenadas exactas da súa localización.

Os tesouros

Xeralmente os buscadores de tesouros – tamén chamados xeocachers – diríxense a unhas coordenadas GPS concretas e tratan de atopar o tesouro oculto nesa localización.
Noutras ocasións os xeocachers seguen pistas en lugar de coordenadas.

Buscar un caché

Acabas de descubrir o xeocaching, sexa como sexa, e estás desexoso/a de comezar a buscar os teus primeiros tesouros, pero antes de que te lances precipitadamente á súa procura adica uns minutos a ler estas recomendacións que che axudarán a ter éxito desde o principio.

Tipo de obxectos

Dentro du xeocaché podemos atopar multitude de obxectos. Xeralmente clasifícanse dentro de varias categorías: Así podemos atoparnos con obxectos coleccionables, obxectos para o intercambio puro, se colle un debes deixar outro, obxectos rastexables.

Prepara e asegura

O xeocaching é unha afección que se desenvolve na súa maioría na natureza e dado que é moi adecuada para realizar en familia (con nenos e mozos), debemos preparar adecuadamente as escapadas para realizar xeocaching para evitar ou, polo menos, minimizar as posibilidades de sufrir accidentes e/ou posibles inconvenientes durante a procura e conseguir unha experiencia divertida para todos.

Xeocaching de etiqueta

A guía de etiqueta do xeocaching (xeo-etiqueta) é moi extensa, posto que é un compendio de normas que podemos atopamos nas «guidelines» (directrices) de Groundspeak e outras tantas «non escritas» onde a experiencia, o sentido común e o instinto mestúranse en adecuadas proporcións.
No entanto, reflectimos aquí as máis coherentes, lóxicas e básicas.

ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DE MOREIRAS.
Alcantre s/n.
Moreiras - Toén.
Ourense.
Brétema Digital Studio